Verenigingen

De Luibe is het gemeenschapshuis van Oud-Caberg en is in gebruik bij de volgende verenigingen:

Bridgeclub “Centrum” Woensdag 12:30 – 17:00 (zaal 2)
mevrouw C.M. Ophey
tel. 3213351
Buurtraad Oud-Caberg dinsdag ca. 3 bijeenkomsten/jaar ( zaal 1 of 2)
de heer Eric Smeets Openbare bijeenkomsten in 2013 op dinsdag van 20:00 – 21:30
tel 06-49698489 15 januari – 19 maart – 21 mei – 17 september – 19 november
Damesvereniging Oud Caberg Elke 4e dinsdag van de maand, div. activiteiten (zaal 1,2,3)
Mevrouw Gertie van Haaster
tel. 3474736
Eigendom gebouw: Kerkbestuur Parochie H. Hart van Jezus
Z.E. Heer pastoor H. Gerfen, tel. 3431566
Fanfare Concordia maandag 19:00 – 22:00 repetitie (zaal 2)zaterdag 09:00 – 11:00 repetitie (zaal 2)
De heer Henk Maas
tel. 3472956
Kerkelijk Zangkoor “Cantate Domino” donderdag 20:00 – 22:00 repetitie (zaal 2)
De heer Paul Pelzer
tel. 3473391
Mode- en Naaiclub woensdag 20:30 – 22:00 (zaal 1)
Mevrouw Josine Soeters
Tel. 3476333
Pinkstergemeente Vrijdag laatste avond/maand viering 20:00 – 22:30 (zaal 2)
de heer Benjamin Odetola Zondag 10:00 – 12:30 viering (zaal 2)
tel. 06-46037545 dinsdag 19:00 – 20:00 bijeenkomst (zaal 3)
Rolstoeldansclub woensdag 10:00 – 12:00 (zaal 1,2)
Activiteiten Centrum Maastricht
tel. 3478444
Sociëteit Oud Medewerkers KPN Telecom / Helpoort dinsdag diverse middagen/avonden (zaal 1,2)
De heer J. Schreurs
tel. 3471039
Stichting Wijkcentrum Oud-Caberg
secretariaat: tel. 3436539
Theaterclub “Stareleech” woensdag 20:00 – 22:00 (zaal 2,3)
Mevrouw Fien Nelissen
tel. 3433255
Trajekt – Activiteitenpool
City Centrum Maastricht, de heer Jo Rondags
tel. 3254886 of 3476621
Trajekt Gym / Volksdansen donderdag 10:00 – 12:00 (zaal 1,2)
mevrouw Riny Dijk, mevrouw Marlies v.d. Pol
tel. 3219145
Trajekt – Yogaclub dinsdag 10:00 – 12:30 les (zaal 3)
mevrouw Niekie Houwen
tel. 3473047
Zonnetrio M.O.C. (vh Zonnebloem) dinsdag/donderdag ca. 3 middagen/jaar (zaal 1,2)
mevrouw Thea Tijssens-Saat
tel. 3430848
Zumba Plus woensdag 09:00 – 10:00 bewegen op muziek (zaal 3)
mevrouw Angelique Kerkhof
tel. 06-53862490